Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 51 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 51 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Trong đời sống, vật nào sau đây không phải là vật đàn hồi?...

Bài 3 trang 51 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. A. Chiếc ghế nệm. Bài: Chủ đề 9: Lực đàn hồi

Trong đời sống, vật nào sau đây không phải là vật đàn hồi?

A. Chiếc ghế nệm

Quảng cáo

B. Quả bóng

C. Sợi dây chun

D. Hòn đất sét mềm

Hòn đất sét mềm khi thôi tác dụng lực thì nó không tự trở lại hình dạng ban đầu nên nó không có tính đàn hồi.

Chọn D.