Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 51 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 51 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Lực đàn hồi của lò xo...

Bài 4 trang 51 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 9: Lực đàn hồi

Phát biểu nào sau đây là sai?

Lực đàn hồi của lò xo

A. Xuất hiện khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn.

Quảng cáo

B. Tác dụng lên các vật tiếp xúc ở hai đầu lò xo.

C. Có cường độ càng lớn khi độ biến dạng của lò xo càng lớn.

D. Vẫn tồn tại khi lò xo không bị biến dạng.

Lực đàn hồi của lò xo chỉ xuất hiện khi lò xo bị biến dạng (dằn hoặc nén).

Chọn D.