Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 52 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 52 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Một lò xo có độ dài tự nhiên là 15 cm. Treo thẳng đứng lò xo, móc vào đầu dưới của lò...

Bài 6 trang 52 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 9: Lực đàn hồi

Một lò xo có độ dài tự nhiên là 15 cm. Treo thẳng đứng lò xo, móc vào đầu dưới của lò xo một quả cân có khối lượng 100g thì khi quả cân nằm cân bằng, lò xo có độ dài là 17 cm. Cho rằng cường độ lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của nó. Hỏi khi quả cân treo ở đầu lò xo có khối luợng là 200g thì độ dài cùa lò xo là bao nhiêu?

Quảng cáo

Chiều dài tự nhiên: lo = 15 cm

Khi treo quãr cân 100 g, chiều dài sau khi bị dâxn ra: l1 = 17 cm Độ biến dạng khi đó là:

l1 –l0 = 2 cm

Khi treo quả cân 200 g trọng lượng tăng gấp đôi nên lực đàn hồi cũng tăng gấp đôi. Mà lực đàn hồi ti lệ thuận với độ biên dạng nên độ biên dạng tăng gấp đôi.

l2 – l0 = 4 cm

Vậy l2 -15 = 4, suy ra chiều dài lò xo là l= 19 cm.