Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 13 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 13 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Ta hãy vận dụng cách đo độ dài bằng thước để xác định kích thước của một...

Hoạt động 1 trang 13 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Ta hãy vận dụng cách đo độ dài bằng thước để xác định kích thước của một số vật thường gặp trong thực tế cuộc sống.. Bài: Chủ đề 2: Luyện tập đo độ dài

Từ tìm hiểu ở chủ đề trước, em hãy nêu các bước cơ bản cần thực hiện về đo độ dài của một vật bằng thước.

Ta hãy vận dụng cách đo độ dài bằng thước để xác định kích thước của một số vật thường gặp trong thực tế cuộc sống.

Quảng cáo

Khi đo độ dài của một vật bằng thước, ta nên thực hiện theo các bước sau:

1.  Ước lượng đo độ dài cần đo

2. Chọn thước đo thích hợp ( có GHĐ và ĐCNN thích hợp)

3. Đặt thước đo dọc chiều dài cần đo, vạch 0 của thước ngang với một đầu của vật.

4. Đọc giá trị độ dài của vật theo giá trị của vạch chia trên thước gần nhất với đầu kia của vật.

5. Ghi kết quả đo, chữ số cuối cùng của kết quả đo theo ĐCNN của thước.