Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 5 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 5 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Một học sinh sử dụng thước có ĐCNN 1 cm để đo độ cao của một chiếc hộp. Số liệu...

Bài 5 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 1: Đo độ dài

Một học sinh sử dụng thước có ĐCNN 1 cm để đo độ cao của một chiếc hộp. Số liệu kết quả đo nào sau đây phù hợp với ĐCNN của thước đo này?

A. 0,12 m

B. 0,62 dm

C. 4,2 cm

D. 82 mm

Quảng cáo

Xét các đáp án

A. 0,12 m = 12 cm

B. 0,62 dm = 6,2 cm

C. 4,2 cm

D. 82 mm = 8,2 cm

Chỉ có đáp án A phù hợp với ĐCNN của thước

Chọn A.