Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 7 trang 19 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 7 trang 19 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy vận dụng cách đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ để đo thể tích...

Hoạt động 7 trang 19 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6.  . Bài: Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng

Hãy vận dụng cách đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ để đo thể tích nước trong một chiếc cốc và thực hiện bảng kết quả sau:

Bảng kết quả đo thể tích chất lỏng:

Vật cần đo thể tích

Dụng cụ đo

Thể tích ước lượng

Thể tích đo được

GHĐ

Quảng cáo

ĐCNN

 

 

 

 

 

Hãy tính toán và trả lời: Một người dùng chiếc cốc này để uống nước mỗi ngày. Để uống được 1,6 L nước, người này phải uống bao nhiêu cốc nước này?

Giả sử cốc nước có dung tích là 200 ml thì để uống hết 1,6 L nước (1600Ml) thì cần:

 1600/200 = 8 cốc

Logiaihay.com