Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 5 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 5 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hình H4.14 mô tả Archimedes đã dùng những chiếc gương phẳng đặt trên bờ để phản ...

Hoạt động 5 trang 31 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Em hãy giải thích vì sao Archimedes có thể dùng những chiếc gương phẳng để đốt cháy tàu thuyền của kẻ địch.. Bài: Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Quảng cáo

Em hãy giải thích vì sao Archimedes có thể dùng những chiếc gương phẳng để đốt cháy tàu thuyền của kẻ địch.

Hình H4.14 mô tả Archimedes đã dùng những chiếc gương phẳng đặt trên bờ để phản xạ ánh sáng Mặt Trời đến tàu địch. Sức nóng của ánh sáng Mặt Trời được phản chiếu tập trung vào chiếc tàu đã có thể làm chiếc tàu này bốc cháy.