Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 22 trang 29 bài tập SBT môn Toán 8 tập 1:...

Câu 22 trang 29 bài tập SBT môn Toán 8 tập 1: Chứng tỏ rằng A = B...

Chứng tỏ rằng A = B. Câu 22 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

Cho hai biểu thức:

A =\({1 \over x} + {1 \over {x + 5}} + {{x – 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}}\)

B =\({3 \over {x + 5}}\)

Quảng cáo
Đang tải...

Chứng tỏ rằng A = B

A \( = {1 \over x} + {1 \over {x + 5}} + {{x – 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}} = {{x + 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}} + {x \over {x\left( {x + 5} \right)}} + {{x – 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}}\)

\( = {{x + 5 + x + x – 5} \over {x\left( {x + 5} \right)}} = {{3x} \over {x\left( {x + 5} \right)}} = {3 \over {x + 5}}\)

Vậy A = B