Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 5.1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1:...

Câu 5.1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Phương án nào sau đây là đúng ?...

Phương án nào sau đây là đúng ?. Câu 5.1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

Cộng hai phân thức\({{x + 3} \over {2x – 1}} + {{4 – x} \over {1 – 2x}}\).

Phương án nào sau đây là đúng ?

A. \({7 \over {2x – 1}}\)

Quảng cáo
Đang tải...

B. \({7 \over {1 – 2x}}\)

C.  1

D. – 1

Giải:

Chọn C. 1