Trang chủ Lớp 8 SBT Toán lớp 8 Câu 50 trang 37 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1:...

Câu 50 trang 37 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Em có thể tìm được bao nhiêu cặp phân thức như thế...

Em có thể tìm được bao nhiêu cặp phân thức như thế ?. Câu 50 trang 37 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 – Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Đố. Đố em tìm được một cặp phân thức của biến x mà khi giá trị của phân thức này bằng 0 thì giá trị của phân thức kia không xác định và ngược lại khi giá trị của phân thức kia bằng 0 thì giá trị của phân thức này không xác định.

Quảng cáo
Đang tải...

Em có thể tìm được bao nhiêu cặp phân thức như thế ?

Giải:

Hai phân thức có cùng biến x mà khi giá trị của phân thức này bằng 0 thì giá trị của phân thức kia không xác định và ngược lại. Ta chọn hai phân thức đó có cùng biến x là nghịch đảo của nhau và không có giá trị nào của x để tử và mẫu đồng thời bằng 0.

Chẳng hạn : \({{2x + 1} \over {2x – 1}}\)  và \({{2x – 1} \over {2x + 1}}\) có vô số cặp phân thức như thế.