Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 9 trang 32 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bài tập 9 trang 32 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái ...

Bài tập – Chủ đề 2 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Bài tập 9 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Gọi số cần tìm là x (Điều kiện: x nguyên và \(10 \le x \le 99)\)

Khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải của số cần tìm thì được một số tự nhiên có bốn chữ số

Số mới nà có dạng: \(2000 + 10x + 2\)

Theo giả thiết, ta có phương trình:

Quảng cáo

\(\eqalign{  & 2000 + 10x + 2 = 153.x  \cr  &  \Leftrightarrow 2002 + 10x = 153x  \cr  &  \Leftrightarrow 143x = 2002 \cr} \)

\( \;\;\Leftrightarrow x = 14\) (chọn, vì thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Vậy số cần tìm là 14


thiet bi chong can, chong gu hoc sinh