Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bài tập 8 trang 32 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Bài tập 8 trang 32 Dạy & học Toán 8 tập 2: Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu...

Bài tập – Chủ đề 2 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Bài tập 8 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.

Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.

Gọi chữ số hàng chục của số ban đầu là x

Quảng cáo
Đang tải...

Điều kiện: x nguyên dương và x < 10 thì chữ số hàng đơn vị là 2x

Khi đó số ban đầu có dạng \(10x + 2x\)

Khi thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số của số ban đầu thì số mới có dạng \(100x + 10 + 2x\)

Theo đầu bài ta có phương trình: \(100x + 10 + 2x = 10x + 2x + 370\)

\( \Leftrightarrow 90x = 360 \Leftrightarrow x = 4\) (chọn vì thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Vậy số ban đầu là 48