Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 8 trang 14Dạy & học Toán 8 tập 2: Tìm...

Hoạt động 8 trang 14Dạy & học Toán 8 tập 2: Tìm x biết...

Chia sẻ
2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – Hoạt động 8 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Tìm x biết

Tìm x biết \(3x = 5\)

Quảng cáo

Trong bài toán trên, nhân cả hai vế của phương trình với \(\dfrac{1}{3}\), ta được \(x = \dfrac{5}{3}\)

\(3x = 5 \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{3}\)Chia sẻ