Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy & học Toán lớp...

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Gọi x (kg) là cân nặng của bé, mẹ cân nặng 52 kg. Biết cả hai mẹ con cân...

Chia sẻ
2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Gọi x (kg) là cân nặng của bé, mẹ cân nặng 52 kg. Biết cả hai mẹ con cân nặng 67 kg. Hãy điền vào ô trống hệ thức liên hệ giữa cân nặng của hai mẹ con sau :

Gọi x (kg) là cân nặng của bé, mẹ cân nặng 52 kg. Biết cả hai mẹ con cân nặng 67 kg. Hãy điền vào ô trống hệ thức liên hệ giữa cân nặng của hai mẹ con sau :

         \(52 + x =  \ldots \)

Quảng cáo

Hệ thức liên hệ giữa cân nặng của hai mẹ con là:

\(52 + x = 67\)

 Chia sẻ