Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 7 trang 14 Dạy & học Toán 8 tập 2:...

Hoạt động 7 trang 14 Dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy điền vào ô trống đẻ giải bài toán tìm x sau...

Chia sẻ
2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – Hoạt động 7 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Hãy điền vào ô trống đẻ giải bài toán tìm x sau :

Hãy điền vào ô trống đẻ giải bài toán tìm x sau :

     \(x + 5 = 0 \Leftrightarrow x =  \ldots \)

Quảng cáo

\(x =- 5\)Chia sẻ