Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9
Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Vì sao các thành phố này lại được...
Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.
Vì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng?: Vì sao chăn nuôi bò, khai thác...
Vì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng?
Bài 2 trang 99 SGK Địa lí 9: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi...
Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 và nêu nhận xét.
Dựa vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với...
Dựa vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước?
Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2 Địa...
Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong  nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2

Quảng cáo
Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta – Địa 9
Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta?
Hãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương Địa 9
Hãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương.
Bài 1, 2 trang 124 SGK Địa lí 9, Bài 2: Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ và các bài 31,32,33, hãy cho...
a) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng?

Luyện tập

Bài 42 trang 27 SGK Toán 9 tập 2, Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau:
Giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau. Bài 42 trang 27 SGK Toán 9 tập 2 - Ôn tập Chương III ...
Bài 3, trang 64, SGK Sinh học lớp 9, Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên...
Bài 21: Đột biến gen - Bài 3, trang 64, SGK Sinh học lớp 9. Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột...
Giải bài 21 trang 152 Lý 9: Hãy ghép mỗi thành phần a, b, c, d với mỗi thành phần 1, 2, 3, 4...
Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học - Giải bài 21 trang 152 SGK Vật lí 9. Hãy ghép mỗi thành phần a,...
Bài 4 trang 17 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Số mol H2O thu được là:
Bài 4 trang 17 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. Theo phương trình (1): (left{ begin{array}{l}{n_{C{H_4}}} = 0,05mol\{n_{{O_2}}} = 0,1mol\{n_{C{O_2}}}...
Bài 4 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hãy giải thích tại sao khi gặp đám cháy, chúng...
Bài 4 trang 37 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. + Tìm cách thoát nhanh khỏi đám cháy vì khí...