Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9
Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Vì sao các thành phố này lại được...
Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.
Vì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng?: Vì sao chăn nuôi bò, khai thác...
Vì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng?
Bài 2 trang 99 SGK Địa lí 9: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi...
Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 và nêu nhận xét.
Dựa vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với...
Dựa vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước?
Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2 Địa...
Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong  nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2

Quảng cáo
Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta – Địa 9
Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta?
Hãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương Địa 9
Hãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương.
Bài 1, 2 trang 124 SGK Địa lí 9, Bài 2: Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ và các bài 31,32,33, hãy cho...
a) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng?

Luyện tập

Câu 15 trang 64 Sách BT Toán 9 Tập 1: Với các giá trị nào của m thì hàm số đồng biến ?
a) Với các giá trị nào của m thì hàm số đồng biến ? Nghịch biến ?. Câu 15 trang 64 Sách Bài Tập (SBT)...
Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 Sách bài tập môn Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 39
Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Bài 1. Gen B có 2400...
Câu 32 trang 12 Sách bài tập Toán 9 tập 2: Tìm giá trị của m.
Tìm giá trị của m.. Câu 32 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài 4: Giải hệ phương trình...
Câu 7* phần bài tập SGK trang 94 VBT hóa 9: Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng:
Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 94 Vở bài tập hoá 9. a) Khối lượng mol của khí A là:....
Luyện tập bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh trang 15 SGK Văn 9, Văn bản Ngọc...
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Luyện tập bài Sử dụng một số biện pháp nghệ...