Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 2 trang 72 SGK Hóa học 9: Bài 24. Ôn tập...

Bài 2 trang 72 SGK Hóa học 9: Bài 24. Ôn tập học kì 1 Hóa 9...

Bài 2 trang 72 SGK Hóa học 9. Các dãy chuyển hóa có thể có:. Bài 24. Ôn tập học kì 1

Cho bốn chất sau: \(Al, AlCl_3, Al(OH)_3, Al_2O_3\). Hãy sắp xếp bốn chất này thành hai dãy chuyển hóa (mỗi dãy đều gòm 4 chất) và viết các phương trình hóa học tương ứng để thực hiện dãy chuyển hóa đó.

Các dãy chuyển hóa có thể có:

Dãy biến hóa 1: \(Al → AlCl_3 → Al(OH)_3 → Al_2O_3\)

Quảng cáo

Dãy biến hóa 2: \(AlCl_3 → Al(OH)_3 → Al_2O_3 → Al\)

Các dãy chuyển hóa có thể có:

Dãy biến hóa 1: \(Al → AlCl_3 → Al(OH)_3 → Al_2O_3\)

Dãy biến hóa 2: \(AlCl_3 → Al(OH)_3 → Al_2O_3 → Al\)

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9