Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 3 trang 72 SGK Hóa học 9: Nêu phương pháp hóa...

Bài 3 trang 72 SGK Hóa học 9: Nêu phương pháp hóa học để nhận biết nhôm, bạc, sắt...

Bài 3 trang 72 SGK Hóa học 9. \(Fe + 2HCl → FeCl_2 + H_2 ↑\). Bài 24. Ôn tập học kì 1

Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng kim loại. Các dụng cụ hóa chất coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học để nhận biết ba kim loại.

Dựa vào tính chất hóa học khác nhau của các kim loại để chọn hóa chất nhận biết chúng

Gợi ý: Dùng dung dịch NaOH để nhận biết ra Al

Quảng cáo

Dùng dung dịch HCl để nhận biết ra Fe

– Cho dung dịch NaOH vào ba kim loại trên, kim loại nào tác dụng và có bọt khí bay lên là Al, hai kim loại còn lại (Fe, Ag) không tác dụng.

\(2Al + 2NaOH + 2H_2O → 2NaAlO_2 + 3H_2 ↑\)

– Cho dung dịch HCl vào hai kim loại Fe và Ag, kim loại nào tác dụng và có khí bay lên là Fe, kim loại nào không tác dụng là Ag.

\(Fe + 2HCl → FeCl_2 + H_2 ↑\)

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9