Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 9 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 10g dung dịch muối...

Bài 9 trang 72 SGK Hóa 9, Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61g kết tủa...

Chia sẻ
Bài 24. Ôn tập học kì 1 – Bài 9 trang 72 SGK Hóa 9. Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61g kết tủa…

Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61g kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng.

Lời giải

Gọi hóa trị của sắt trong muối là x.

\({m_{FeC{l_x}}} = {{10.32,5} \over {100}} = 3,25g\)

Phương trình phản ứng hóa học:

\(FeC{l_x} + {\rm{ }}xAgN{O_{3}} \to xAgCl \downarrow  + Fe{(N{O_3})_x}\)

Quảng cáo

\({n_{AgCl}} = {{8,61} \over {143,5}} = 0,06{\rm{ }}mol\).

\({n_{FeC{l_x}}} = {{3,25} \over {\left( {56 + 35,5x} \right)}}\)

\(\Rightarrow 0,06 = {{3,25} \over {56 + 35,5x}}\)

Giải ra ta có x = 3.

Vậy công thức hóa học của muối sắt clorua là \(FeCl_3\).

Quảng cáo


Mục lục môn Hóa 9

Chia sẻ
Loading...