Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 Toán lớp 9 Tập 1...

Câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 Toán lớp 9 Tập 1 :  ...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x (cm) thì cạnh \(AB = \sqrt {\left( {25 – {x^2}} \right)} \) (cm). Vì sao ? (h.2).

 

Quảng cáo

Sử dụng định lý Pytago trong tam giác vuông ABC.

Định lý Pytago: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại B có:

\(\eqalign{& A{B^2} + B{C^2} = A{C^2} \Leftrightarrow A{B^2} + {x^2} = {5^2}  \cr &  \Leftrightarrow A{B^2} = 25 – {x^2}  \cr &  \Rightarrow AB = \sqrt {\left( {25 – {x^2}} \right)} \,\,\,\left( {do\,\,AB > 0} \right) \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9