Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1...

Câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1 : Có bao nhiêu đường tròn như vậy? Tâm của chúng nằm trên đường nào?...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Cho hai điểm \(A\) và \(B\). 

a) Hãy vẽ một đường tròn đi qua hai điểm đó.

Quảng cáo

b) Có bao nhiêu đường tròn như vậy? Tâm của chúng nằm trên đường nào?

a) 

b) Có vô số đường tròn đi qua hai điểm A và B. Tâm của chúng nằm trên đường thẳng \(d\) là đường trung trực của đoạn thẳng \(AB.\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9