Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2 :...

Câu hỏi 1 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2 :  ...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2 . Các hình trên không phải là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung vì:. Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Hãy giải thích vì sao các góc ở hình 23, 24, 25, 26 không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

 

Sử dụng định nghĩa về góc tạo bởi tiếp tuyến của dây cung là góc có đỉnh nằm trêm đường tròn, có 1 cạnh là tiếp tuyến và cạnh kia chứa dây cung của đường tròn.

Quảng cáo

Các hình trên không phải là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung vì:

Hình 23: Không có tia nào là tiếp tuyến của đường tròn

Hình 24: Không có tia nào là dây cung của đường tròn

Hình 25: Một tia không là tiếp tuyến của đường tròn

Hình 26: Đỉnh của góc không nằm trên đường tròn

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9