Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1...

Câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1 : Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1 . a) 49;        b) 64;        c) 81;        d) 1,21.. Bài 1. Căn bậc hai

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:

a) 49;        b) 64;        c) 81;        d) 1,21.

Quảng cáo

Ta sử dụng: Nếu \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\{x^2} = a\end{array} \right.\)  thì \(x = \sqrt a .\) 

a) \(\sqrt {49}  = 7\) vì \(7 \ge 0\) và 72 = 49

b) \(\sqrt {64}  = 8\) vì \(8 \ge 0\) và 82 = 64

c) \(\sqrt {81}  = 9\) vì \(9 \ge 0\) và 92 = 81 

d) \(\sqrt {1,21}  = 1,1 \) vì \(1,1 \ge 0\) và 1,12 = 1,21 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9