Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 Toán 9 Tập 1 : Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1 . Vẽ hai đường trung trực \({d_1}\) và \({d_2}\) của \(AB\) và \(AC\) . Hai đường thẳng này cắt nhau tại \(I.\). Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Cho ba điểm \(A,B,C\) không thẳng hàng. Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó. 

Quảng cáo

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\) là giao của ba đường trung trực của tam giác. 

 

Vẽ hai đường trung trực \({d_1}\) và \({d_2}\) của \(AB\) và \(AC\) . Hai đường thẳng này cắt nhau tại \(I.\)

Vẽ đường tròn tâm \(I\) bán kính \(IA\) ta được đường tròn đi qua ba điểm \(A,B,C.\) 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9