Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 4 Bài 3 trang 80 Toán 9 Tập 1: Bài...

Câu hỏi 4 Bài 3 trang 80 Toán 9 Tập 1: Bài 3. Bảng lượng giác...

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1. Sử dụng bảng lượng giác. Bài 3. Bảng lượng giác

Quảng cáo

Tìm góc nhọn \(\alpha\) (làm tròn đến độ), biết \(\cos \alpha=0,5547\)

Sử dụng bảng lượng giác

\(\cos \alpha=0,5547\) \(\Rightarrow \alpha  \approx 56^018’\).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9