Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 Toán lớp 9 Tập 1...

Câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 Toán lớp 9 Tập 1 : Bài 1. Căn bậc hai...

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1 . kết hợp với  \(x \ge 0\) ta có \(x>1\) thỏa mãn đề bài.. Bài 1. Căn bậc hai

Tìm số \(x\) không âm, biết:

a) \(\sqrt x>1\)             b) \(\sqrt x<3\)

Quảng cáo

Ta tìm thực hiện phép bình phương hai vế rồi kết hợp với \(x\) không âm để  kết luận.

a) \( \sqrt x>1 \Leftrightarrow x>1\)

kết hợp với  \(x \ge 0\) ta có \(x>1\) thỏa mãn đề bài.

b) \(\sqrt x

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9