Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 1 trang 107 Toán lớp 9 Tập 2: Lọ...

Câu hỏi Bài 1 trang 107 Toán lớp 9 Tập 2: Lọ gốm ở hình 74 có dạng một hình trụ. Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung...

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 107 Toán 9 Tập 2. Lọ gốm ở hình 74 có dạng một hình trụ. Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là. Bài 1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Lọ gốm ở hình 74 có dạng một hình trụ. Quan sát hình và cho biết đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình trụ đó ?

 

Quảng cáo

Đáy gồm 2 hình tròn ở trên và dưới của lọ gốm

Mặt xung quanh là mặt bên ngoài của lọ gốm

Đường sinh là đường thẳng nằm ở mặt xung quanh, nối 2 đáy của lọ gốm và vuông góc với đáy.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9