Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 1 trang 108 Toán 9 Tập 2 : Chiếc...

Câu hỏi Bài 1 trang 108 Toán 9 Tập 2 : Chiếc cốc thủy tinh và ống nghiệm đều có dạng hình trụ (h.76), phải chăng mặt nước trong cốc và mặt...

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 108 Toán 9 Tập 2 . Mặt nước trong cốc và mặt nước trong ống nghiệm là những hình tròn.. Bài 1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Quảng cáo

Chiếc cốc thủy tinh và ống nghiệm đều có dạng hình trụ (h.76), phải chăng mặt nước trong cốc và mặt nước trong ống nghiệm là những hình tròn ?

Mặt nước trong cốc và mặt nước trong ống nghiệm là những hình tròn.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9