Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 1 trang 98 Toán 9 Tập 1 : Bài...

Câu hỏi Bài 1 trang 98 Toán 9 Tập 1 : Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn...

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1 . Ta có: OH > R > OK. Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Trên hình 53, điểm H nằm bên ngoài đường tròn (O), điểm K nằm bên trong đường tròn (O). Hãy so sánh \(\widehat {OKH}\) và \(\widehat {OHK}\)

Quảng cáo

Ta có: OH > R > OK

\( \Rightarrow \widehat {OKH} > \widehat {OHK}\)

(Góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9