Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1 : Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn...

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1 . Lời giải chi tiết Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Cho đường tròn (O), A là một điểm bất kì thuộc đường tròn. Vẽ A’ đối xứng với A qua O (h.56). Chứng minh rằng điểm A’ cũng thuộc đường tròn (O).

Quảng cáo

Do A’ đối xứng với A qua O nên O là trung điểm của \({\rm{AA}}’ \Rightarrow OA = OA’ = R\)

Suy ra A’ cũng thuộc đường tròn (O)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9