Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2 : Hệ...

Câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2 : Hệ phương trình trong ví dụ 3 có bao nhiêu nghiệm ? Vì sao ?...

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2 . Ta có . Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Ví dụ 3: Xét hệ phương trình  \(\left\{ \begin{array}{l}2x – y = 3\\ – 2x + y =  – 3\end{array} \right.\) 

Hệ phương trình trong ví dụ 3 có bao nhiêu nghiệm ? Vì sao ?

Quảng cáo

Biến đổi từng phương trình trong hệ để có được phương trình giống nhau

Từ đó kết luận về tập nghiệm của cả hệ phương trình đã cho.

Ta có 

\(\left\{ \begin{array}{l}2x – y = 3\\ – 2x + y =  – 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 2x – 3\\y = 2x – 3\end{array} \right.\) 

Nên hệ phương trình trong ví dụ 3 có vô số nghiệm vì tập nghiệm của hai phương trình trong hệ được biểu diễn bởi cùng một đường thẳng \(y = 2x – 3\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9