Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 2 trang 103 Toán lớp 9 Tập 1:  

Câu hỏi Bài 2 trang 103 Toán lớp 9 Tập 1:  ...

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 103 SGK Toán 9 Tập 1.  . Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Hãy đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng đường kính đi qua trung điểm của một dây có thể không vuông góc với dây ấy.

 

Quảng cáo

O là trung điểm của CD

AB đi qua trung điểm của CD nhưng AB không vuông góc với CD

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9