Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 3 trang 73 Toán lớp 9 Tập 2 :...

Câu hỏi Bài 3 trang 73 Toán lớp 9 Tập 2 : Vì sao các góc ở hình 14 và hình 15 không phải là góc nội tiếp ?...

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 73 Toán 9 Tập 2 . Bài 3. Góc nội tiếp

Vì sao các góc ở hình 14 và hình 15 không phải là góc nội tiếp ?

 

Quảng cáo

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

Các góc trên hình 14 không phải góc nội tiếp vì các góc này không có đỉnh nằm trên đường tròn

Các góc trên hình 15 không phải góc nội tiếp vì các góc này không có hai cạnh chưa hai dây cung của đường tròn.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9