Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 2 trang 104 SGK Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 2 trang 104 SGK Toán 9 Tập 1 : Cho hình 67. Hãy tính độ dài dây AB, biết OA = 13 cm, AM = MB, OM = 5 cm....

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 104 SGK Toán 9 Tập 1 . \( \Rightarrow OM \bot AB\). Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Cho hình 67. Hãy tính độ dài dây AB, biết OA = 13 cm, AM = MB, OM = 5 cm.

 

Quảng cáo

OM là 1 phần đường kính đi qua trung điểm của AB

\( \Rightarrow OM \bot AB\)

Xét tam giác OAM vuông tại M có:

\(\eqalign{& AM = O{A^2} = A{M^2} + O{M^2}  \cr &  \Rightarrow AM = \sqrt {O{A^2} – O{M^2}}  = \sqrt {{{13}^2} – {5^2}}  = 12  \cr &  \Rightarrow AB = 2AM = 24\,\,\left( {cm} \right) \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9