Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 2 trang 114 Toán lớp 9 Tập 2 :...

Câu hỏi Bài 2 trang 114 Toán lớp 9 Tập 2 :   ...

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 114 Toán 9 Tập 2 . Đường tròn đáy là phần vành rộng nhất của nón. Bài 2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón hình nón cụt

Chiếc nón có dạng mặt xung quanh là một hình nón. Cho biết, đâu là đường tròn đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của nón.

Quảng cáo

  

Đường tròn đáy là phần vành rộng nhất của nón

Mặt xung quanh là phần bên ngoài của nón, tính từ đỉnh nón đến đường tròn đáy

Đường sinh là đường thẳng bất kì, nối từ đỉnh đến đường tròn đáy

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9