Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 2 trang 73 Toán 9 Tập 1:  

Câu hỏi Bài 2 trang 73 Toán 9 Tập 1:  ...

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 73 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có \(\widehat C = \beta \). Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc \(\beta \). Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Cho tam giác ABC vuông tại A có \(\widehat C = \beta \). Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc \(\beta \)

Quảng cáo

Các tỉ số lượng giác của góc \(\beta \) là:

 

\(\eqalign{& \sin \beta  = {{AB} \over {BC}}  \cr & \cos \beta  = {{AC} \over {BC}}  \cr & tg\beta  = {{AB} \over {AC}}  \cr & cotg\beta  = {{AC} \over {AB}} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9