Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1: Bài...

Câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1: Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn...

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Hãy nêu cách dựng góc nhọn \(\beta \) theo hình 18 và chứng minh cách dựng đó là đúng.

Quảng cáo

– Dựng đoạn OM trên trục Oy sao cho OM=1

– Dựng đường tròn tâm M bán kính bằng 2, đường tròn giao với tia Ox tại N

– Khi đó góc MNO là góc cần dựng

Chứng minh:

Tam giác MON vuông tại O có: MO=1; MN=2

Khi đó:

\(\sin \beta  = \sin \left( {MNO} \right) = {{MO} \over {MN}} = {1 \over 2} = 0,5\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9