Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 3 trang 121 Toán 9 Tập 2 : Cắt...

Câu hỏi Bài 3 trang 121 Toán 9 Tập 2 : Cắt một hình trụ hoặc một hình cầu với mặt phẳng vuông góc với trục, ta được hình gì ? Hãy điền...

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 Toán 9 Tập 2 . Hình cầu. Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Cắt một hình trụ hoặc một hình cầu với mặt phẳng vuông góc với trục, ta được hình gì ? Hãy điền vào bảng (chỉ với từ “có”, “không”) (h.104)

Mặt cắt

Hình trụ

Hình cầu

Quảng cáo

Hình chữ nhật

Không

Không

Hình tròn bán kính R

Hình tròn bán kính nhỏ hơn R

không

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9