Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 3 trang 49 SGK Toán lớp 9 Tập 1...

Câu hỏi Bài 3 trang 49 SGK Toán lớp 9 Tập 1 : A(1; 2);               B(2; 4);           C(3; 6);...

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1 . Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:. Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Biểu diễn các điểm sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

Quảng cáo

A(1; 2);               B(2; 4);           C(3; 6);

A’(1; 2 + 3),        B’(2; 4 + 3),     C’(3; 6 + 3).

Xác định hoành độ và tung độ của mỗi điểm rồi biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9