Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 4 trang 108 Toán 9 Tập 1 : Hãy...

Câu hỏi Bài 4 trang 108 Toán 9 Tập 1 : Hãy chứng minh khẳng định trên...

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 108 SGK Toán 9 Tập 1 . ( \Rightarrow \) H là trung điểm của \(AB \Rightarrow HA{\rm{ }} = {\rm{ }}HB\). Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Hãy chứng minh khẳng định trên

 

Quảng cáo

OH là một phần đường kính vuông góc với AB

( \Rightarrow \) H là trung điểm của \(AB \Rightarrow HA{\rm{ }} = {\rm{ }}HB\)

Xét tam giác OHB vuông tại H có:

\(\eqalign{& O{B^2} = O{H^2} + H{B^2}  \cr &  \Rightarrow HB = \sqrt {O{B^2} – O{H^2}}  = \sqrt {{R^2} – O{H^2}}  \cr} \)

Vậy \(HA = HB = \sqrt {{R^2} – O{H^2}} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9