Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 3 trang 75 Toán 9 Tập 2: Hãy vẽ...

Câu hỏi Bài 3 trang 75 Toán 9 Tập 2: Hãy vẽ hình minh họa các tính chất trên....

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 75 Toán 9 Tập 2. Bài 3. Góc nội tiếp

Hãy vẽ hình minh họa các tính chất trên.

a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau

Quảng cáo

b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau

c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90o) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung

d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9