Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 3 trang 80 Toán lớp 9 Tập 1: Sử...

Câu hỏi Bài 3 trang 80 Toán lớp 9 Tập 1: Sử dụng bảng, tìm cot47o24’...

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1.  . Bài 3. Bảng lượng giác

Sử dụng bảng, tìm cot47o24’

Quảng cáo

 

cot47o24’ = 0,9195

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9