Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 Tập 1 : Bài 3. Bảng lượng giác...

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 Tập 1 . Lời giải chi tiết Bài 3. Bảng lượng giác

Quảng cáo

Sử dụng bảng tìm góc nhọn \(\alpha \), biết \(cotg\alpha  = 3,006\)

\(cotg\alpha  = 3,006 \Rightarrow \alpha  \approx {56^o}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9