Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1 :  ...

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung ?

Quảng cáo

 

Nếu đường thẳng và đường tròn có nhiều hơn hai điểm chung thì khi đó đường tròn sẽ đi qua ít nhất ba điểm thẳng hàng. Điều này vô lí. Vậy một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9