Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 5 trang 20 Toán lớp 9 Tập 2 :...

Câu hỏi Bài 5 trang 20 Toán lớp 9 Tập 2 : Bước 1: Lập phương trình...

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 20 Toán 9 Tập 2 . Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Quảng cáo

Bước 1: Lập phương trình

– Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

– Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9