Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1 : Bài 5. Bảng Căn bậc hai...

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1 . Dùng bảng căn bậc hai.. Bài 5. Bảng Căn bậc hai

a) \(\sqrt {9,11} \)                                 b) \(\sqrt {39,82} \)

Quảng cáo

Dùng bảng căn bậc hai.

a) \(\sqrt {9,11}   \approx  3,018\)                                

b) \(\sqrt {39,82}   \approx  6,310\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9