Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2 : Chứng...

Câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2 : Chứng minh định lý:...

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2 . Chứng minh định lý:. Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Chứng minh định lý:

“Số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.”

Sử dụng:

+ Số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn

+ Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Trường hợp 1: 

 

Ta có: \(\widehat {BAC}\) là góc ngoài của tam giác AEC.

Trường hợp 2: 

Ta có: \(\widehat {BAC}\) là góc ngoài của tam giác AEC

Trường hợp 3: 

Ta có: \(\widehat {CAx}\) là góc ngoài của tam giác AEC

 

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: