Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 6 trang 114 Toán lớp 9 Tập 1: Bài...

Câu hỏi Bài 6 trang 114 Toán lớp 9 Tập 1: Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau...

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 114 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Hãy nêu cách tìm tâm của một miếng gỗ hình tròn bằng “thước phân giác” (xem hình vẽ trong khung ở đầu bài 6).

 

Quảng cáo

– Ta đặt miếng gỗ hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước.

– Kẻ theo “ tia phân giác “ của thước, ta vẽ được một đường kính của hình tròn

– Xoay miếng gỗ rồi làm tiếp tục như trên, ta được đường kính thứ hai.

– Giao điểm của hai đường kính chính là tâm đường tròn

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9