Trang chủ Bài học Ôn tập Chương 2 – Đa giác. Điện tích đa giác

Ôn tập Chương 2 – Đa giác. Điện tích đa giác

Bài 45 trang 133 sgk Toán 8 tập 1, Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài...
Hướng dẫn làm bài:                                                               ...
Câu 56 trang 166 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1: Cho tam giác ABC vuông ở A...
a. Tính các góc B, C, cạnh AC và diện tích tam giác ABC....
Câu 53 trang 166 SBT Toán 8 tập 1: Hãy tính tổng các khoảng cách từ các đỉnh của...
Giải:                                                                     ...

Bài học trong chương trình Toán 8 (SBT)

Bài học trong chương trình Toán 8

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...