Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 43 trang 12 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 5. Trục...

Bài 43 trang 12 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ...

Bài 43 trang 12 SBT Hình học 10 Nâng cao. Cho các điểm \(A, B, C\) trên trục \(Ox\) như hình:. Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Cho các điểm \(A, B, C\) trên trục \(Ox\) như hình:

a) Tìm tọa độ của các điểm \(A, B, C.\)

Quảng cáo
Đang tải...

b) Tính \(\overline {AB} ,\overline {BC} ,\,\overline {CA} ,\,\overline {AB}  + \)\(\overline {CB} ,\,\overline {BA}  – \)\(\overline {BC} ,\,\overline {AB} .\overline {BA} .\,\)

a) \(A, B, C\) có tọa độ lần lượt là \(2 ; 4; -3.\)

b) Ta có

\(\begin{array}{l}\overline {AB}  = \overline {OB}  – \overline {OA}  = 4 – 2 = 2;\\\overline {BC}  = \overline {OC}  – \overline {OB}  =  – 7\\\overline {CA}  = \overline {OA}  – \overline {OC}  = 5;\\\overline {AB}  + \overline {CB}  = \overline {AB}  – \overline {BC}  = 2 + 7 = 9;\\\overline {BA}  – \overline {BC}  =  – \overline {AB}  – \overline {BC} \\ =  – 2 + 7 = 5\,;\\\overline {AB} .\overline {BA}  =  – {\overline {AB} ^2} =  – 4.\end{array}\)